Yararlı Ek Bilgiler İngilizce Dilbilgisi Deyimler ve Atasözleri Deneme Sınavı Ekrem Uzbay Kimdir? Ana Sayfa
Proficiency kitabımın 5. basımı çıkmıştır. Kitapçılardan ya da internetten temin edebilirsiniz ... Yeditepe Üniversitesi Proficiency Sınavları ... Yeditepe Hazırlık A1, A2, B1, B2 kurları ... Yeditepe Üniversitesi Yatay Geçiş Sınavları … Yeditepe Üniversitesi'nin Proficiency sınavlarını ya da İngilizce hazırlıktaki A1, A2, B1 ve B2 kurlarını kolayca geçmek istiyorsanız, Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda 10 yıl görev yapmış, oldukça deneyimli Ekrem Hoca'dan yardım alabilirsiniz.

ALTHOUGH, THOUGH, BUT & HOWEVER

Although & though: bağlaçlar

Bu iki kelime de zıtlık belirten bağlaç olup “-e rağmen, -e karşın, gerçi, olsa da” anlamlarındadır. Teklifsiz dilde though daha yaygındır:

(Al)though I don’t like him, I agree that he’s a good manager.
Onu sevmememe rağmen iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.

I’d quite like to go out, (al)though it is a bit late.
Saat biraz geç olsa da dışarı çıkmayı çok istiyorum.

But & however

Aynı anlamı but ve however kelimeleri ile de verebiliriz:

I don’t like him, but I agree that he’s a good manager.
Onu sevmem ama/bununla birlikte iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.

I don’t like him. However, I agree that he’s a good manager.
Onu sevmem. Bununla birlikte iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.

It is a bit late, but I’d quite like to go out.
Saat biraz geç ama dışarı çıkmayı çok istiyorum.

It is a bit late; however, I’d quite like to go out.
Saat biraz geç; bununla birlikte dışarı çıkmayı çok istiyorum.

But & however: aralarındaki fark

But, bağlaçtır ve iki cümleciği birbirine bağlar. However ise zarftır ve iki cümleyi gramatik olarak birbirine bağlamaz. Bu yüzden, yukarıdaki örneklerde however kelimesinden önce nokta ya da noktalı virgül konmuştur.

However, cümlede çeşitli pozisyonlarda olabilir. Cümledeki pozisyonuna göre bir ya da iki virgülle ayrılır:

However, the police did not believe him. = The police, however, did not believe him. = The police did not believe him, however.
Bununla birlikte polis ona inanmadı.

Zarf olarak kullanılan though

Though, zarf olarak, çoğunlukla cümle sonunda kullanılabilir:

Nice day. ~ Yes. Bit cold, though.
Güzel gün. ~ Evet. Gerçi biraz soğuk.